Wat is Mora Bioresonantietherapie?

MORA®?Therapie volgens Dr. Morell
De MORA-Therapie is een onderzoek- en behandeltechniek waarbij met specifieke patiënteninformatie wordt gewerkt. Deze methode is ontwikkeld in 1977 door de Duitse arts dr. F. Morell en ir. E. Rasche, waaruit de naam MORA is ontstaan. Gedurende het 15-jarige onderzoek door wetenschappers van naam in binnen- en buitenland kon worden vastgesteld en bevestigd, dat ieder mens een eigen elektromagnetisch frequentieveld bezit. Met de MORA-Therapie wordt tijdens de behandeling gebruik gemaakt van dit specifieke patiënt eigen elektromagnetisch frequentieveld.

Het is inmiddels vanuit de fysische wetenschappen bekend dat het elektromagnetisch frequentieveld van de mens o.a. door chemische prikkels kan worden beïnvloed. Organen, gezond of ziek, hebben van mens tot mens een eigen frequentieveld; anders gezegd: een bepaalde hoeveelheid energie.

Indicaties bioresonantie-therapie:
Allergieën, amalgaambelasting, astma, eczeem, hart- en vaatproblemen, hoofdpijn, keel- neus- en oorklachten, maag- en darmklachten, migraine, pre- en postoperatieve klachten, psychosomatische klachten, reumatische klachten, spier- en gewrichtsklachten, overgangsklachten etc.

Lichaamseigen reguleringssystemen
Beschadigingen van het organisme kunnen op velerlei manieren de balans in het lichaam zo veranderen, dat de afvoer van afvalstoffen gestoord kan worden en daarmee ziekten kunnen ontstaan. Schadelijke stoffen welke via voedsel worden opgenomen (zware metalen), door inademing of via drinkwater (milieu in het algemeen) brengen het lichaamsafweersysteem uit evenwicht. Al deze schadelijke stoffen kunnen door het lichaam worden opgenomen en kunnen daarbij op zowel lichamelijk niveau (stoffelijk) als op het energetische vlak van het lichaam aangrijpen. Dr. Morell had het geniale idee, dat deze gestoorde frequenties de mens ziek maken. Door het spiegelbeeld van deze frequenties aan de patiënt toe te dienen wordt het lichaam ontlast en wordt het zelfgenezingsproces gesteund.

De behandeling met het MORA-apparaat
De patiënt wordt bij de therapie met het MORA-apparaat aan metalen hand- en/of voetgeleiders gekoppeld. De lichaamseigen frequenties van de patiënt gaan via deze geleiders naar het apparaat.

Het MORA-apparaat is in staat om via een ingebouwd filter gezonde van ziekmakende frequenties te onderscheiden. De gezonde frequenties van het lichaam kunnen, indien zij verzwakt zijn, zo nodig worden versterkt en naar het lichaam worden teruggegeven. De ziekmakende frequenties worden na elektronische bewerking in spiegelbeeld naar de patiënt teruggestuurd
(al dan niet versterkt). De hier genoemde bewerking van het frequentieveld is zeer specifiek op de situatie van de patiënt afgestemd, omdat uit wordt gegaan van de patiënt zijn eigen frequentieveld. In zuivere vorm van de therapie komt er geen toevoer van lichaamsvreemde stoffen aan te pas.

Het onderzoek en ook het verloop van de therapie laten zich aan acupunctuurpunten meten en controleren. In de tijd na de behandeling blijken niet alleen de ziektesymptomen, maar ook de laboratoriumwaarden te veranderen.

Behandeling zonder schadelijke bijwerkingen
Veel patiënten bespeuren reeds na de eerste behandeling een verbetering. Het is dan ook goed mogelijk dat het lichaam het gevoel van verbetering pas aangeeft, nadat het lichaam zich eerst heeft gereinigd door het uitscheiden van afvalstoffen die door de behandeling zijn vrijgekomen, hetgeen na de eerste behandeling altijd gebeurt. De vrijmaking van gifstoffen na de eerste behandeling kan echter ook een ziektegevoel geven, vergelijkbaar met de eerste reactie, zoals vaak bij een homeopathische behandeling valt waar te nemen. Het is geen teken van een verkeerde behandeling en hoeft geen reden tot bezorgdheid te geven.

Het is een doorgangsstadium gedurende de ontgifting. De toestand is vrij eenvoudig te verhelpen of in ieder geval beperkt te houden door veel mineraalarm water te drinken gedurende twee dagen na de behandeling. Ook de ontgifting via de huid (dagelijks douchen en afborstelen of sauna) en via darmen (geen obstipatie) is zeer belangrijk. Onder speciale omstandigheden kan de therapeut besluiten extra maatregelen te nemen, teneinde het herstel te bespoedigen.

Het aantal benodigde behandelingen wordt door de therapeut in samenspraak met de patiënt bepaald. In acute gevallen is vaak een gering aantal behandelingen voldoende om het zelfgenezingsproces op gang te brengen: b.v. bij acute ontstekingen, infecties, verstuikingen, kneuzingen en andere pijnlijke situaties. Bij ziekten met ernstiger of chronisch verloop zijn in het algemeen meer behandelingen nodig.
MORA-Therapie leent zich goed om verlichting in het klachtenbeeld te bereiken, of om het ziekteproces te keren, waarbij gedeeltelijk of geheel herstel mogelijk is.

MORA-Therapie is niet belastend voor de patiënt en daarom goed inzetbaar bij zwakkere, oudere of juist jonge patiënten die geen extra (pijn)prikkel kunnen verdragen. Dit zelfde voordeel geldt ook voor andere groepen patiënten.
Samenvatting: Op de eerste plaats gaat het bij de MORA-Therapie om het opheffen van de ziekmakende informatie; om zodoende door het reguleringssysteem het organisme te activeren en daardoor de genezing door het lichaam zelf gerichter tot stand te laten brengen.

De MORA-Therapie heeft voor zover bekend géén ongewenste bijwerkingen!
De mogelijkheden zijn buitengewoon veelzijdig. Praktisch elke organische of functionele, acute of chronische, reeds bestaande of net begonnen ziekte of storing (c.q. pijn) is zinvol met MORA-Therapie te behandelen. Ook uit preventief oogpunt heeft MORA-Therapie zeer veel te bieden. Verstoringen in het lichaam zijn vroegtijdig te herkennen en daardoor makkelijker te beïnvloeden.

Indicaties
Angsten, Allergie, Hernia, Maag en darmklachten, Hoofdpijn, Astma, Migraine,
Burn-out, Menstruatieklachten, Bloedcirculatie, Nervositeit, Bindweefselproblemen,
Oogproblemen, Concentratieproblemen, Onvruchtbaarheid, Chronische pijnen,
Chronische vermoeidheid, Sinusitis, Infecties, Stress, Depressies, Slapeloosheid,
Dyslexie, Spierproblemen, Geboortetrauma, Tandenknarsen, Hormoonproblemen,
Kaakproblemen, Ontwenningsverschijnselen.

← terug
© 2018 Praktijk voor Integrale Geneeswijze | Privacyverklaring webdesign: Pixo Creative