Wat is Acupunctuur?

Wat is acupunctuur?
Acupunctuur is een geneeswijze die ruim 4000 jaar geleden in China is ontstaan. Het is als geneeswijze door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend en deze organisatie doet ook aanbevelingen om de acupunctuur te bevorderen. Op dit moment maakt ruim een derde van de wereldbevolking er gebruik van.

De acupunctuur gaat ervan uit dat er een aantal banen of meridianen over het lichaam lopen, vlak onder de huid. Deze meridianen zijn transportwegen van de energie die wij nodig hebben om te bestaan en elke meridiaan is verbonden met bepaalde delen van het lichaam. Een mens is gezond (in evenwicht) zolang er voldoende energie vrij en ongehinderd rondstroomt. Zijn er blokkades in deze energiecirculatie dan zullen, ofwel door een plaatselijk teveel als een tekort van energie, klachten ontstaan. Door de meridianen te beïnvloeden via de acupunctuurpunten kan men de energiecirculatie herstellen, maar ook met magneetjes, massage, warmte, elektriciteit of een laserstraal.

Hoewel de acupunctuur aanvankelijk vooral gebaseerd was op ervaring en op ideeën van de Oosterse filosofie, zijn er nu vele onderzoekingen verricht waarmee het bestaan van de acupunctuurpunten is aangetoond. Ook het effect van prikken op bepaalde punten is met succes gemeten, terwijl de gunstige invloed op pijn algemeen wordt aanvaard. Onder invloed van dit wetenschappelijk onderzoek is vanuit de klassieke acupunctuur een moderne vorm ontstaan waarbij men met elektro-acupunctuur metingen kan doen, die een indruk geven van de algehele conditie waarin iemand verkeert, maar ook van de toestand waarin verschillende organen zich bevinden. Door nu ook medicamenten in deze meting op te nemen kan bovendien worden bepaald in hoeverre deze invloed uit kunnen oefenen op eventuele klachten. Zowel homeopathische als reguliere medicijnen kunnen op deze manier getest worden. Ook kan deze meting worden gebruikt voor het opsporen van allergieën.

Soms kunnen afwijkingen al worden gemeten voordat de symptomen van een aandoening daadwerkelijk optreden. Dit betekent dat acupunctuur ook geschikt is om ziekte te voorkomen.

Acupunctuur begint zich langzaam een plaats te veroveren in het Westen, maar dat wil niet zeggen dat het de westerse geneeskunde kan vervangen. Zoals bij de meeste zgn. alternatieve geneeswijzen wordt een patiënt in zijn totaliteit bekeken. Dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met aanleg, karakter, leefstijl, voeding en omgevingsfactoren. Acupunctuur verricht geen wonderen en voor vele ernstige aandoeningen blijft de reguliere geneeskunde de eerste keus. Wel kan daarnaast gebruik worden gemaakt van de acupunctuur om de reguliere therapie te ondersteunen en zo het herstel te bevorderen. In sommige gevallen werkt acupunctuur beter, met name als de westerse geneeskunde geen goede verklaring heeft voor de kwaal. Uw acupuncturist zal U hierover kunnen informeren. Het is altijd verstandig dat U Uw huisarts inlicht als U naar een acupuncturist gaat. Op zijn beurt zal de acupuncturist Uw huisarts verslag doen van het resultaat.

Bijwerkingen komen maar zelden voor bij acupunctuur. Omdat vrijwel uitsluitend van wegwerpmateriaal gebruik wordt gemaakt, hoeft U niet bang te zijn voor besmetting.

Acupunctuur is meer dan alleen prikken met naalden. Het is een volwaardige geneeswijze met eigen diagnostische mogelijkheden en een verscheidenheid aan behandelmethoden afhankelijk van de specialisatie van de acupuncturist.

Indicaties acupunctuur:
Allergieën, amalgaambelasting, astma, eczeem, hart- en vaatproblemen, hoofdpijn, keel- neus- en oorklachten, maag- en darmklachten, migraine, pre- en postoperatieve klachten,psychosomatische klachten, reumatische klachten, spier- en gewrichtsklachten, overgangsklachten etc.

Ooracupunctuur
Ooracupunctuur vindt zijn oorsprong in Frankrijk ( Nogier 1951) Later heeft men in China deze acupunctuurvorm ingebed in de Traditionele Chinese Geneeswijze. In Nederland heeft van Gelder door middel van de SIVAS methode een belangrijke bijdrage geleverd aan de ooracupunctuur. Alle drie systemen hebben hun waarde bewezen.

Ooracupunctuur is toepasbaar bij o.a. pijnproblematiek, slaapstoornissen, wervelkolomafwijkingen,verslavingen,hormonale klachten en ter ondersteuning van de lichaamsacupunctuur.

Neuroacupunctuur
De Neuroacupunctuur is een bijzondere vorm van acupunctuur, die in de laatste 50 jaar ontwikkeld is, door Chinese en Japanse acupuncturisten. Het kenmerk van deze vorm van acupunctuur is dat deze vorm van acupunctuur zich richt op het behandelen van neurologische aandoeningen, en daarvoor ook specifieke technieken ontwikkelt.

De meest bekende vorm van neuroacupunctuur is de vorm die door de Japanse anesthesist Toshikatsu Yamamoto is ontwikkeld. Hij heeft een atlas gemaakt van punten op de schedel die ingezet kunnen worden bij de behandeling van bijvoorbeeld chronische pijnen en bepaalde vormen van verlammingen.

De naalden worden bij neuroacupunctuur anders in gebracht dan bij normale acupunctuur, oppervlakkig en over een groter traject, en op specifieke punten die tevens pijngevoelig zijn. Ook kunnen de naalden langer ingehouden worden als bij normale Chinese acupunctuur.
Er is niet veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de neuroacupunctuur, maar in enkele studies lijkt het alsof de effectiviteit bij de behandeling van pijnen groter is dan de reguliere acupunctuur. Met beeldvormende studies vond men aanwijzingen dat de neuroacupunctuur biologische effecten heeft, bijvoorbeeld de regionale bloeddoorstroming in een aangedane hand bij het zogenaamde schouder-hand syndroom wordt groter.

Er zal nog veel onderzoek gedaan moeten worden om de waarde van deze vorm van acupunctuur goed te kunnen beoordelen bij complexe aandoeningen zoals het herseninfarct en chronische pijnsyndromen.

Indicaties
Angsten, Allergie, Hernia, Maag en darmklachten, Hoofdpijn, Astma, Migraine,
Burn-out, Menstruatieklachten, Bloedcirculatie, Nervositeit, Bindweefselproblemen,
Oogproblemen, Concentratieproblemen, Onvruchtbaarheid, Chronische pijnen,
Chronische vermoeidheid, Sinusitis, Infecties, Stress, Depressies, Slapeloosheid,
Dyslexie, Spierproblemen, Geboortetrauma, Tandenknarsen, Hormoonproblemen,
Kaakproblemen, Ontwenningsverschijnselen.

← terug
© 2018 Praktijk voor Integrale Geneeswijze | Privacyverklaring webdesign: Pixo Creative